SỐNG KHỎE

Cách ly 375 người về từ Bệnh viện Bạch Mai, lập đường dây nóng về Covid-19

Trong tổng số 1.430 người từng đi, về từ Bệnh viện Bạch Mai, tỉnh Thái Bình đã tiến hành cách ly, theo dõi 375 người. Đồng thời, Thái Bình cũng lập đường dây nóng phòng, chống dịch Covid-19.