Ngựa vằn mẹ ‘tung chiêu độc’, đá vỡ mồm sư tử để giải cứu con non

Phát hiện bầy linh dương đầu bò và ngựa vằn, sư tử lập tức tấn công. Mất không quá nhiều công sức, sư tử đã “tóm” được ngựa vằn con. Khi sư tử đang ra những đòn chí mạng để kết liễu con mồi thì ngựa vằn mẹ lập tức xuất hiện và tung cú đá hậu khiến kẻ đi săn suýt vỡ mồm.

Yêu Gia đình