Clip: Linh miêu đối đầu báo săn đầy kịch tính

Con linh miêu đồng cỏ đơn độc gây gổ với báo săn, trong khi có đến 3 con báo săn khác nằm ngay gần đó.