Chúng ta chỉ như cánh diều đứt dây nếu không có gia đình

Gia đình mới chính là sợi dây đưa chúng ta bay cao hơn, xa hơn và vươn tới những thành công mà có khi ta không thể ngờ tới.

Yêu Gia đình