GIẢI TRÍ

Ca sĩ Khắc Việt đăng ký hiến tạng khi qua đời

Cùng với nghệ sĩ Quyền Linh, Việt Trinh... ca sĩ Khắc Việt là nghệ sĩ tiếp theo ở showbiz đồng ý đăng ký hiến tạng khi qua đời.