GIA ĐÌNH

Bố mẹ làm gương 5 việc này, con sẽ trở thành người sống trách nhiệm và có ích: Bạn làm được bao nhiêu việc?

Việc giáo dục bằng hành động có tầm quan trọng hơn so với giáo dục bằng lời nói.