GIA ĐÌNH

Điều cao quý nhất ở phụ nữ không phải là cái đẹp mà là phẩm chất này

Người phụ nữ Việt với những phẩm chất tốt đẹp ngàn đời đã góp phần tạo nên linh hồn dân tộc. Từ bao đời nay tiêu chuẩn Công, Dung, Ngôn, Hạnh là bốn đức tính thể hiện tinh thần và thể chất của người phụ nữ xưa.