GIA ĐÌNH

Hạnh phúc của đàn bà chẳng thể đo bằng son phấn, bạc tiền mà chính là tâm của người chồng

Hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ, xét cho cùng không phải là ở son phấn, tiền bạc đắt tiền, mà chính là ở chữ tâm của người đàn ông đi bên cạnh.