GIA ĐÌNH

4 lời khuyên của chuyên gia để nuôi dạy con gái

Một số người truyền tụng nhau quan niệm "Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái" nhưng điều này là rất sai lầm.