GIA ĐÌNH

Từng vung tiền đuổi đi khi biết tôi có thai, bây giờ mẹ của người yêu cũ lại lạy lục xin nhận cháu

Nghe mẹ Duy nói đến đâu, tôi lại cảm thấy coi thường đến đấy. Phải chăng đó chính là hậu quả mà gia đình anh phải nhận lấy vì đã từng đuổi mẹ con tôi đi.