GIA ĐÌNH

Đàn ông chỉ nghĩ tới giá cả, bo bo giữ của, rụt rè kiếm bạc cắc thì mãi không khá lên được

Người ta nói về giá cả, vì đầu óc người ta có sự giới hạn về được/mất. Sợ mất thì mới có khái niệm đắt. Còn tham thì mới có khái niệm rẻ. Khi còn quan tâm đến giá cả thay vì giá trị, thì người ta khó mà có đầu óc lớn, giấc mơ lớn.