NHỊP SỐNG

Xuất hiện bão gần Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), cơn bão Bailu đang hoạt động mạnh nhưng không đi vào Biển Đông.