NHỊP SỐNG

Giáo viên mắc Covid-19, trung tâm Anh ngữ thông báo tạm ngưng hoạt động

Trung tâm Anh ngữ Key English, nơi có giáo viên mắc Covid-19 là bệnh nhân số 1347 ra thông báo tạm dừng các lớp học tại các cơ sở có chi nhánh ở TPHCM.