NHỊP SỐNG

Trung Quốc phát triển hệ thống phát hiện nhanh chóng các ca nghi nhiễm COVID-19

Theo Tân Hoa Xã, các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển một hệ thống phát hiện các ca nghi nhiễm COVID-19 một cách nhanh chóng, tiện lợi và đặc biệt thiết bị này có thể mang theo được.