SỐNG KHỎE

Đối tượng nào nên tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19?

16/05/2022 - 14:32

TP. HCM dự kiến triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 trong thời gian tới. Vậy đối tượng nào cần tiêm mũi 4?

Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Theo đó, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Đồng thời đề xuất nhu cầu vắc-xin tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước ngày 25/5/2022.

 

 

Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc-xin phòng COVID-19 gồm người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp). Với khoảng cách tiêm chủng là ít nhất 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 cần trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19.

Riêng tại TP.HCM sẽ tiêm mũi 4 tại các quận, huyện; cơ sở tiêm chủng đối với người lao động làm việc tại đơn vị hoặc người đang điều trị nội trú tại đơn vị; tiêm tại điểm tiêm lưu động và tiêm tại nhà đối với các trường hợp di chuyển khó khăn.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM có Tờ trình 3088 trình UBND về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 4 tại thành phố. Đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên, dự kiến hơn 1,8 triệu lượt người do UBND quận, huyện cung cấp; người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch và người trong nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, tuyến đầu chống dịch, công nhân tại các khu công nghiệp…

Ngành y tế TP.HCM sẽ triển khai tiêm ngay khi Bộ Y tế cung cấp vắc-xin theo nguyên tắc “đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm an toàn, tiêu chuẩn thì tiêm”.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, loại vắc-xin sử dụng để tiêm mũi 4 là vắc-xin mRNA (vắc-xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc-xin do AstraZeneca sản xuất; vắc-xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

 

 

Nguồn: THỂ THAO VĂN HÓA . Mời độc giả đọc lại bài viết gốc tại đây