NHỊP SỐNG

50 triệu tài khoản facebook Việt Nam bị lộ số điện thoại

09/09/2019 - 10:23

Có hơn 400 triệu tài khoản Facebook đã bị lộ số điện thoại, đáng chú ý trong đó có hơn 50 triệu tài khoản ở Việt Nam.

 

Nguồn: VTC News
Yêu Gia đình