KHÁM PHÁ

Di chuyển một que diêm biến phép tính 3 / 7 + 5 = 9 thành đúng

08/01/2021 - 10:45

Bạn có thể tìm ra bao nhiêu cách di chuyển một que diêm để biến phép tính 3 / 7 + 5 = 9 thành đúng?

Các que diêm được xếp thành phép tính 3/ 7 + 5 = 9 như hình dưới:

z2264403548075_dc7f2987e65b80cd8168b89423fb3ce8

Tất nhiên, phép tính trên không đúng. Người chơi cần di chuyển một que diêm để biến nó thành đúng.

Lưu ý, người chơi không bẻ, vứt, xếp chồng diêm hoặc di chuyển que diêm ở dấu chia (/), cộng (+) hay bằng (=).

Bạn có thể tìm ra bao nhiêu phương án di chuyển que diêm đáp ứng yêu cầu của đề bài?

Nguồn: NEWS ZING . Mời độc giả đọc lại bài viết gốc tại đây
Yêu Gia đình