TIÊU DÙNG

Kỹ sư miền Tây chế cần phun xếp nhẹ tênh, nông dân mê như điếu đổ

11/10/2018 - 20:15

Cần phun giúp nông dân tiện lợi hơn trong công việc đồng áng được kỹ sư Nguyễn Hoàng Phi sáng tạo.

 Video: Kỹ sư miền Tây chế cần phun xếp nhẹ tênh, nông dân mê như điếu đổ